Uchwała Nr 925/2023 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 26 października 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej:

  1. Zadanie nr 1 : "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 33 osób z zaburzeniami psychicznymi". Termin realizacji zadania od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2028 roku, szczegółowe warunki konkursu określa załącznik nr 1 do Uchwały.
  2. Zadanie nr 2: "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 39 osób z zaburzeniami psychicznymi". Termin realizacji zadania od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2028 roku, szczegółowe warunki konkursu określa załącznik nr 2 do Uchwały.

 

Uchwała Nr 925/2023 - do pobrania

Załącznik nr 1 - do pobrania

Załącznik nr 2 - do pobrania

 

Dodano 7 grudnia 2023 r.:

Wyniki otwartych konkursów ofert - pobierz