Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie zaprasza do składania ofert na świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Zapytanie ofertowe - pobierz

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert - pobierz

 

Informacja dotycząca realizacji programu - pobierz