Telefony alarmowe

 

112 - jest numerem alarmowym obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej

Numer 112 - służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. W Polsce połączenia alarmowe 112 są odbierane przez Straż Pożarną i Policję. www.112.gov.pl

 

Pogotowie Ratunkowe - 999
Straż Pożarna - 998
Policja - 997
Straż Miejska - 986
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie gazowe - 992

 

116 111 - Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

jest linią anonimową (dzwoniąc nie trzeba podawać swojego imienia, nazwiska, ani adresu zamieszkania, a numer 116 111 nie jest widoczny w rachunku za telefon, ani na billingu). Połączenia z telefonów komórkowych i stacjonarnych są bezpłatne. Linia jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 12.00 do 20.00. Telefon jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat. Masz kłopoty w domu, w szkole, z rodzicami, czy rówieśnikami? Zadzwoń.

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.116111.pl

 

800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

jest telefonem skierowanym do wszystkich dzieci potrzebujących pomocy. Dzwoniąc pod ten numer możesz porozmawiać ze specjalistą, który postara się Ci pomóc. Połączenie jest bezpłatne z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych w sieci Orange. Linia działa w godzinach od 8.15 do 20.00. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.brpd.gov.pl

 

801 12 00 02 - „Niebieska Linia” Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

jest to telefon dla osób, które są ofiarami przemocy w rodzinie lub mają informacje o osobach doświadczających takiej przemocy w swoich domach. Połączenie z numerem 801 12 00 02 jest płatne tylko za pierwszy impuls, wg stawek operatora. Linia jest czynna od poniedziałku do soboty, w godzinach od 8.00 do 22.00 oraz w niedziele i święta w godzinach od 8.00 do 16.00. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.niebieskalinia.pl

 

116 006 - Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Ofiar Przestępstw

Pozwoli ofiarom na szybki i bezpłatny dostęp między innymi do specjalistów z różnych dziedzin prawa oraz psychologów.

 

801 19 99 90 - Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki - Narkomania

jest to numer, gdzie otrzymasz wsparcie w przypadku, gdy Twoim problemem są narkotyki i uzależnienie od narkotyków. Pod numer 801 19 99 90 możesz zadzwonić zarówno wtedy, gdy problem dotyczy Ciebie, jak i bliskiej Ci osoby. Telefon jest czynny codziennie, w godzinach 16.00 - 21.00 (całe połączenie płatne tylko 0,35 gr.). Telefon zaufania oferuje profesjonalną pomoc w zakresie informacji, porad, wsparcia psychologicznego dla:

  • osób uzależnionych od narkotyków
  • osób okazjonalnie używających narkotyków
  • rodziców i przyjaciół osób używających narkotyków
  • pedagogów, nauczycieli, wychowawców
  • wszystkich innych osób zainteresowanych tym problemem.

Informacje związane z problematyką narkotyków i narkomani oraz zapobieganiu tym zjawiskom znajdziesz również na stronie www.narkomania.org.pl

 

801-140-068, 800-479-064 - Ogólnopolska Pomarańczowa Linia

pomaga rodzicom, których dzieci piją i zażywają inne środki psychoaktywne. Głównym celem jest wstępna konsultacja telefoniczna lub on-line oraz pomoc w dotarciu do specjalistycznych placówek zajmujących się tego rodzaju problematyką (pon. - pt. 10.00 -19.30)

 

801 889 880 - Telefon zaufania uzależnienia behawioralne

(codziennie w godzinach 17.00 - 22.00) koszt połączenia - koszt jednego impulsu według taryfy operatora dla osób, które mają problem lub też zastanawiają się, czy mają problem z uzależnieniami behawioralnymi (hazard, alkohol, narkotyki, seks, komputer, Internet, praca, zakupy, jedzenie). Dla osób bliskich osobom uzależnionym - rodziny, przyjaciół, znajomych.

 

22 815 76 03, 22 111 00 36; 505 576 189 - Fundacja Mederi

organizacja pozarządowa zajmująca się przeciwdziałaniem przemocy wobec dzieci, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00.

Więcej informacji na stronie: www.fundacjamederi.pl

 

22 692 82 26 - Całodobowy telefon zaufania Krajowego Centrum ds. AIDS

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.aids.gov.pl

 

801 24 70 70 - Całodobowa linia wsparcia Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych ITAKA

z numerów TP połączenie jest płatne tylko za pierwszy impuls, niezależnie od długości rozmowy, z każdego miejsca w Polsce. Numer dla połączeń z zagranicy +48 22 654 70 70. Przy całodobowej linii dyżurują pracownicy ITAKI oraz wolontariusze gotowi do pomocy w chwili, gdy zaginął człowiek. Więcej informacji na stronie www.zaginieni.pl

 

116 000 - Całodobowy, bezpłatny telefon w sprawie zaginionego dziecka

Więcej informacji na stronie www.zaginieni.pl