Wolontariat – dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Według Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych. Instytucje te nie mogą korzystać z pracy wolontariuszy przy prowadzonej działalności gospodarczej, czego wprost zakazuje ustawa.

 

Zostań wolontariuszem

 

Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów.

Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi.

Jan Paweł II

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie chce zachęcić wszystkie osoby, dla których los drugiego człowieka jest ważny, do bezinteresownej pomocy.

Szukamy wolontariuszy dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu rzeszowskiego. Od współpracujących z nami wolontariuszy oczekujemy pomocy dzieciom w nauce, organizacji zabaw i czasu wolnego.

Podejmując decyzję o wolontariacie we współpracy z PCPR w Krośnie pomożesz dzieciom w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, dasz szansę by poczuły się wyjątkowo. Osobom skrzywdzonym pomożesz uwierzyć w ludzką dobroć i szczerość, a także odbudować zachwiane poczucie bezpieczeństwa.

 

JEŚLI...

 • masz ukończone 18 lat,
 • dysponujesz wolnym czasem,
 • jesteś gotowy by pomagać innym,
 • lubisz i chcesz pracować z dziećmi i młodzieżą,
 • chcesz rozwijać swoje umiejętności interpersonalne,
 • podnieść swoje kwalifikacje zawodowe...

DOŁĄCZ DO NAS!

 

OFERUJEMY...

 • porozumienie dotyczące współpracy,
 • miłą i przyjazną atmosferę,
 • zaświadczenie o współpracy,
 • zwrot kosztów dojazdu,
 • zdobycie nowych kwalifikacji
 • i inne...

 

CO ZROBIĆ ŻEBY ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM...

Aby zostać wolontariuszem w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie należy zgłosić się do siedziby Centrum, ul. Bieszczadzka 1. Tu pedagog opowie o specyfice pracy wolontariuszy w naszej instytucji. Aby ustalić spotkanie zadzwoń pod numer tel. 13 43 75 732 i 13 43 75 766.