Agnieszka Zygarowicz - Dyrektor PCPR w Krośnie

Barbara Pernal – Główny księgowy PCPR

Joanna Rozmus – Starszy księgowy PCPR

Joanna Wojewoda – starszy specjalista pracy socjalnej

Barbara Kielska-Bardanaszwili – pedagog/główny specjalista

Elżbieta Mierzyńska – starszy pracownik socjalny

Sabina Różowicz – specjalista pracy z rodziną

Paulina Kozieradzka – specjalista pracy z rodziną

Małgorzata Nizianty – specjalista

Monika Staroń – specjalista pracy z rodziną

Jolanta Jamróg – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Joanna Longawa – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Joanna Brzezińska – specjalista pracy z rodziną

Katarzyna Kwolek-Wojtuń – specjalista pracy z rodziną

Anna Zając – specjalista pracy z rodziną

Anna Malik - Borowska – radca prawny

Klaudyna Kustroń – psycholog

Gabriela Ziembicka – psycholog