Agnieszka Zygarowicz - Pelczar - Dyrektor PCPR w Krośnie

Barbara Pernal – Główny księgowy PCPR

Joanna Rozmus – Specjalista PCPR

Małgorzata Nizianty – Starszy specjalista

Joanna Wojewoda – Starszy specjalista pracy socjalnej

Barbara Kielska - Bardanaszwili – Pedagog/Główny specjalista

Elżbieta Mierzyńska – Starszy pracownik socjalny

Sabina Różowicz – Specjalista pracy z rodziną

Paulina Kozieradzka – Specjalista pracy z rodziną

Monika Staroń – Specjalista pracy z rodziną

Anna Cyrulik – Młodszy referent

Klaudia Hanus – Pracownik socjalny

Jolanta Jamróg – Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Joanna Longawa – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Joanna Brzezińska – Specjalista pracy z rodziną

Katarzyna Kwolek - Wojtuń – Specjalista pracy z rodziną

Anna Zając – Specjalista pracy z rodziną

Anna Malik - Borowska – Radca prawny

Klaudyna Kustroń – Psycholog

Gabriela Ziembicka - Wielosik – Psycholog