Informujemy, że w dniach od 25 listopada 2021 roku do 10 grudnia 2021 roku będzie trwała Ogólnopolska Kampania "16 Dni Bez Przemocy”

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej zachęca, aby wdrożone zostały działania informacyjne i promocyjne podnoszące świadomość społeczną dla braku akceptacji przemocy i możliwości otrzymania kompleksowej pomocy przez każdą osobę, która jest przemocą zagrożona. Zachęca również, aby jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz inni realizatorzy procedury "Niebieskie Karty" w tych dniach włączali się aktywnie w podejmowane działania, pamiętając o możliwości zamieszczania informacji, nie tylko na stronie internetowej własnej jednostki, ale również
w mediach społecznościowych.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej planuje również organizację Ogólnopolskiej Konferencji pod nazwą "Masz prawo do...", która  będzie okazją
do omówienia  bieżących spraw i planowanych działań, ale także do zaprezentowania dotychczasowego dorobku.

Zapraszamy do aktywnego wzięcia udziału w Kampanii "16 Dni Bez Przemocy".

 

Ogólnopolska Kampania "16 Dni Bez Przemocy”
w dniach od 25 listopada 2021 r. do 10 grudnia 2021 r.

Informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie świadczy wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, socjalne oraz pomoc prawną dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.