Wnioski

DO WYDRUKU
(format pdf - Adobe Reader)

Sport, kultura, turystyka i rekreacja osób niepełnosprawnych
 

Wniosek
o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Turnus rehabilitacyjny
 

Wniosek
o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Sprzęt rehabilitacyjny
 
Wniosek
o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla indywidualnych osób niepełnosprawnych
Wniosek
o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
 
Wniosek (nowy)
o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych
 
Wniosek
o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych
Wniosek
o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych
Wniosek
o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się
Katalog rzeczowy urządzeń i usług, jakie mogą być objęte dofinansowaniem na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych

 

 

 

Program "Aktywny Samorząd 2021" - Moduł I

 

Obszar A Zadanie 1

Wniosek A1
Zaświadczenie lekarskie
Zaświadczenie z Zakładu Pracy
Oświadczenie
Oświadczenie pełnomocnika
Klauzula informacyjna

Obszar A Zadanie 2

Wniosek A2
Zaświadczenie lekarskie
Zaświadczenie z Zakładu Pracy
Oświadczenie
Oświadczenie pełnomocnika
Klauzula informacyjna

Obszar A Zadanie 3

Wniosek A3
Zaświadczenie z Zakładu Pracy
Oświadczenie
Oświadczenie pełnomocnika
Klauzula informacyjna

Obszar A Zadanie 4

Wniosek A4
Zaświadczenie lekarskie
Zaświadczenie z Zakładu Pracy
Oświadczenie
Oświadczenie pełnomocnika
Klauzula informacyjna

Obszar B Zadanie 1

Wniosek B1
Zaświadczenie lekarskie dotyczące dysfunkcji narządu wzroku (dorośli)
Zaświadczenie lekarskie dotyczące dysfunkcji narządu wzroku (dzieci)
Zaświadczenie lekarskie dotyczące dysfunkcji narządu ruchu
Zaświadczenie z Zakładu Pracy
Oświadczenie
Oświadczenie pełnomocnika
Klauzula informacyjna

Obszar B Zadanie 2

Wniosek B2
Zaświadczenie z Zakładu Pracy
Oświadczenie
Oświadczenie pełnomocnika
Klauzula informacyjna

Obszar B Zadanie 3

Wniosek B3
Zaświadczenie lekarskie dotyczące dysfunkcji narządu wzroku
Zaświadczenie z Zakładu Pracy
Oświadczenie
Oświadczenie pełnomocnika
Klauzula informacyjna

Obszar B Zadanie 4

Wniosek B4
Zaświadczenie lekarskie
Zaświadczenie z Zakładu Pracy
Oświadczenie
Oświadczenie pełnomocnika
Klauzula informacyjna

Obszar B Zadanie 5

Wniosek B5
Zaświadczenie z Zakładu Pracy
Oświadczenie
Oświadczenie pełnomocnika
Klauzula informacyjna

Obszar C Zadanie 1

Wniosek C1
Zaświadczenie lekarskie
Zaświadczenie z Zakładu Pracy
Oświadczenie
Oświadczenie pełnomocnika
Klauzula informacyjna

Obszar C Zadanie 2

Wniosek C2
Zaświadczenie z Zakładu Pracy
Oświadczenie
Oświadczenie pełnomocnika
Klauzula informacyjna

Obszar C Zadanie 3

Wniosek C3
Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu do protezy
Specyfikacja i kosztorys do protezy
Zaświadczenie lekarskie
Zaświadczenie z Zakładu Pracy
Oświadczenie
Oświadczenie pełnomocnika
Klauzula informacyjna

Obszar C Zadanie 4

Wniosek C4
Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu do protezy
Specyfikacja i kosztorys do protezy
Zaświadczenie lekarskie
Zaświadczenie z Zakładu Pracy
Oświadczenie
Oświadczenie pełnomocnika
Klauzula informacyjna

Obszar C Zadanie 5

Wniosek C5
Zaświadczenie lekarskie
Zaświadczenie z Zakładu Pracy
Oświadczenie
Oświadczenie pełnomocnika
Klauzula informacyjna

Obszar D

Wniosek D
Zaświadczenie z placówki
Zaświadczenie z Zakładu Pracy
Oświadczenie
Oświadczenie pełnomocnika
Klauzula informacyjna

 

 

 

Program "Aktywny Samorząd 2021" - Moduł II

 

Wniosek M II
Zaświadczenie z uczelni
Zaświadczenie dotyczące nauki zdalnej
Zaświadczenie z Zakładu Pracy
Oświadczenie
Oświadczenie pełnomocnika
Klauzula informacyjna