Uchwała Nr 387/2020 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 października 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert dla pod na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na terenie Powiatu Krośnieńskiego pod nazwą:

  1. Zadanie nr I : „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie płci męskiej na 80 miejsc - w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku", szczegółowe warunki konkursu określa załącznik nr I do niniejszej uchwały.
  2. Zadanie nr 2: „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie na 108 miejsc - w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku", szczegółowe warunki konkursu określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

Uchwała Nr 387/2020 - do pobrania

Załącznik nr 1 - do pobrania

Załącznik nr 2 - do pobrania

 

Wyniki otwartych konkursów ofert - do pobrania