Powiat Krośnieński
z siedzibą w Krośnie
38 - 400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1

ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na wykonywanie zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na rzecz mieszkańców Powiatu Krośnieńskiego w 2018 roku finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą:
"REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH"

Otwarty konkurs ofert - pobierz