Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie, jako Realizator pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” przypomina, że w dniu 31 sierpnia 2023 r. upływa termin składania wniosków na zadania z zakresu Modułu I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej,

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym,

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się,

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Informujemy również, że II tura wniosków o dofinansowanie do nauki w ramach programu Aktywny Samorząd – Moduł II dla wniosków dotyczących roku szkolnego/akademickiego 2023/2024, rozpoczyna się z dniem 01.09.2023 r., a upływa z dniem 10.10.2023 r.