PILNE!!! UWAGA!!!

 

W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywoływanej przez koronawirusa, a także dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zachęcamy do ograniczenia osobistych wizyt lub całkowite ich zaniechanie na jakiś czas w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie.

Wnioski w sprawie dofinansowań z PRFON i Aktywnego Samorządu można przesyłać drogą elektroniczną lub pocztową. Wszelkie informacje rekomendujemy uzyskiwać telefonicznie pod numerem telefonu: 13 43 75 733. Dołożymy starań, aby po okresie wzmożonego zagrożenia zabezpieczyć potrzebujących wsparcia ze środków PFRON.

Informujemy również, że koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej zawieszają do odwołania wyjazdy w teren do rodzin zastępczych. W razie potrzeby, jakichkolwiek pytań, proszę dzwonić pod nr telefonu 13 43 75 727 lub na numer sekretariatu PCPR 13 43 75 732. Rodziny zastępcze posiadające przyznanego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w razie potrzeby prosimy o kontakt telefoniczny z danym koordynatorem.

W zakresie innych spraw, również prosimy głównie o kontakt telefoniczny do sekretariatu PCPR w Krośnie: tel. 13 43 75 732.

Ponadto informujemy, że w chwili przybycia do urzędu należy zapoznać się z informacją widniejącą na drzwiach instytucji. Przed wejściem na stanowisko pracy należy obowiązkowo zdezynfekować dłonie. W każdej toalecie znajdują się pojemniki z mydłem odkażającym. Urządzenia do dezynfekcji znajdują się na piętrach, w oznaczonych miejscach.

 

OSOBY Z OBJAWAMI CHOROBY NP. KATAR, KASZEL NIE BĘDĄ OBSŁUGIWANE.

W celu załatwienia jakieś niecierpiącej zwłoki sprawy, należy upoważnić inną, zdrową osobę.