Powiat Krośnieński
z siedzibą w Krośnie,
38 - 400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1

ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na terenie Powiatu Krośnieńskiego pod nazwą:

Zadanie nr 1: „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 33 miejsca". Termin realizacji zadania od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, szczegółowe warunki konkursu określa Zał . Nr 1.

Zadanie nr 2: „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 34 miejsca". Termin realizacji zadania od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku , szczegółowe warunki konkursu określa Zał. Nr 2.

 

Wyniki otwartego konkursu ofert - pobierz

 

Otwarty konkurs ofert - ogłoszenie - pobierz

Załącznik nr 1 - pobierz

Załącznik nr 2 - pobierz