Dom Pomocy Społecznej Sióstr Felicjanek dla Dzieci w Iwoniczu przeznaczony jest dla chłopców niepełnosprawnych intelektualnie od 3 do 18 roku życia. W uzasadnionych przypadkach może w nim przebywać młodzież do 30 roku życia oraz na wniosek dyrektora placówki mogą pozostać powyżej 30 roku życia. DPS dla Dzieci posiada 80 miejsc statutowych.

 

 

Dom Pomocy Społecznej Sióstr Felicjanek dla Dzieci
38-440 Iwonicz – Zdrój, ul. Długa 1
Tel. 13 43 506 18
www.dpsd-iwonicz.pl