W dniu 3 czerwca 2024 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie jako Partner projektu pn. „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej” rozpoczął nabór do Zadania 2.

Główną rekrutację przy współpracy z Partnerami projektu prowadzi Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.

W ramach zadania dzieci i młodzież zostaną objęci :

Wsparciem indywidualnym:

  • Wsparcie psychologiczne
  • Indywidualne doradztwo zawodowe
  • Konsultacje dietetyczne
  • Trening Biofeedback
  • Terapia ręki

Wsparciem grupowym:

  • Profilaktyka uzależnień
  • Trening Umiejętności Społecznych
  • Socjoterapia
  • Trening zdrowego odżywiania
  • Trening skutecznego uczenia się

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej Lidera projektu i realizatora w/w zadania tj. Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie https://www.rops.rzeszow.pl/s-294-rekrutacja lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie.

Wnioski w ramach pierwszej tury należy składać do dnia 27.06.2024 r. do godziny 15.30 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno.

#FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie