Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu "Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2021 - 2023". Konsultacje będą trwały do 29 marca 2021 roku.

W w/w terminie wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać opinie, uwagi i wnioski do projektu.

 

Dyrektor PCPR w Krośnie
Agnieszka Zygarowicz-Pelczar

 

Projekt "Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2021 - 2023" -> do pobrania