KONKURS dla wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie pełniące funkcję Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Krośnie z okazji „Dnia Rodzicielstwa Zastępczego” organizuje Konkurs pod tytułem:

„CO ROBIĆ, GDY NIE MOŻNA WYJŚĆ Z DOMU”

Konkurs odbywać się będzie pod patronatem Starosty Krośnieńskiego i przy współpracy stowarzyszeń działających na rzecz rodzicielstwa zastępczego oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu Powiatu Krośnieńskiego.

Celem Konkursu jest zachęcanie dzieci i młodzieży do kreatywnego spędzania czasu wolnego oraz rozwój umiejętności plastycznych.

Polska i świat żyje obecnie pandemią koronawirusa, która wymusiła na wszystkich, a szczególnie na dzieciach, spędzanie dużo czasu w domu i to głównie przed komputerem. Dlatego, aby na chwilę oderwać się od ekranu komputera, zachęcamy do udziału w Konkursie- co robić, gdy nie możemy wyjść z domu.

Składanie prac konkursowych rozpocznie się 1 kwietnia 2021 roku i będzie trwało do 15 maja 2021 roku. Przy wykonywaniu prac konkursowych można wykorzystać dowolną technikę.

Za udział w Konkursie przewiduje się nagrody.

Wszelkie informacje o Konkursie dostępne są pod numerami telefonów: 13 43 75 766 lub 13 43 75 727.

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie.