Powiat Krośnieński
z siedzibą w Krośnie
38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1

ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na wykonanie zadań publicznych
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na rzecz mieszkańców Powiatu Krośnieńskiego w 2023 roku finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą

 

"REHABILITACJA SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH"

 

Otwarty konkurs ofert (Uchwała nr 834/2023) - pobierz

Otwarty konkurs ofert (załącznik do Uchwały nr 834/2023) - pobierz

 

Wyniki otwartego konkursu ofert - pobierz