Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie, jako Realizator pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” przypomina, że w dniu 31 sierpnia 2022 r. upływa termin składania wniosków na zadania z zakresu Modułu I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

  • Obszar A  - likwidacja bariery transportowej,
  • Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym,
  • Obszar C  - likwidacja barier w poruszaniu się,
  • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Informujemy również, że II tura wniosków o dofinansowanie do nauki w ramach programu Aktywny Samorząd – Moduł II dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023, rozpoczyna się z dniem 01.09.2022 r., a upływa z dniem 10.10.2022 r.