Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Podkarpacki w Rzeszowie, na mocy decyzji Pełnomocników PFRON przyznał środki finansowe na realizację w Powiecie Krośnieńskim nowych programów skierowanych do osób niepełnosprawnych:

- „Samodzielność- Aktywność- Mobilność!” Dostępne mieszkanie,

- „Samodzielność – Aktywność- Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta.

Celem obu programów jest wzrost niezależności oraz ułatwienie aktywności zawodowej i społecznej osoby z niepełnosprawnością. W przypadku programu „Mieszkanie dla absolwenta” będzie on realizowany poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności, a przedmiotem dofinansowania będą koszty wynajęcia mieszkania, ponoszone w okresie 36 miesięcy. Natomiast w przypadku programu „Dostępne mieszkanie” cel będzie realizowany poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych, a dofinansowanie obejmie koszty zmiany niedostępnego mieszkania. Wnioski o dofinansowanie będą rejestrowane i obsługiwane wyłącznie w formie elektronicznej w ramach systemu obsługi wsparcia (SOW) finansowanego ze środków PFRON.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad finansowania realizacji programów dostępne są na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl.

 

„Samodzielność- Aktywność- Mobilność!” Dostępne mieszkanie

Kwota przyznana na realizację wniosków osób indywidulanych: 58.000,00 zł

Wnioski o dofinansowanie można składać wyłącznie w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) już od dnia 3 sierpnia 2022 r. Wniosek można złożyć do dnia 31 grudnia 2024 roku.

 

„Samodzielność – Aktywność- Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta

Kwota przyznana na realizację wniosków osób indywidulanych: 74.700,00 zł

Wnioski o dofinansowanie można składać wyłącznie w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) już od dnia 3 sierpnia 2022 r. Wniosek można złożyć do dnia 31 grudnia 2023 roku.