Informujemy, że Powiat Krośnieński otrzymał dofinansowanie w programie pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2022 roku finansowanym ze środków PFRON.

Pełnomocnicy Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Oddziału Podkarpackiego podjęli pozytywną decyzję o przyznania dofinansowania do projektów w ramach ww. Programu:

- likwidacja barier transportowych (obszar D):

  • dla Gminy Jedlicze w wysokości 120.000,00 zł, na zakup samochodu 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych;

- likwidacja barier architektonicznych (obszar B) w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania:

  • dla Gminy Korczyna na rzecz Szkoły Podstawowej im. S. Pigonia w Komborni w wysokości 5.990,08 zł na położenie wykładziny antypoślizgowej;
  • dla Gminy Krościenko Wyżne na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym w wysokości 19.356,86 zł na położenie wykładziny antypoślizgowej;
  • dla Gminy Jedlicze na rzecz Szkoły Podstawowej w Jedliczu w wysokości 9.074,92 zł, na remont łazienki i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.