Centrum Medyczno - Charytatywne Caritas w Krośnie otrzymało środki finansowe PFRON w ramach konkursu ogłoszonego przez Powiat krośnieński i w okresie od 01.05.2022 r. do 13.12.2022 r. realizuje zadanie związane z prowadzeniem zajęć rehabilitacyjnych indywidualnie i grupowo pod nadzorem wykwalifikowanej kadry fizjoterapeutycznej. Aby skorzystać z rehabilitacji należy posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bez względu na rodzaj i stopień schorzenia.