5 maja 2022 roku obchodziliśmy Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych, a w Polsce także Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Była to okazja do podjęcia refleksji nad potrzebami i problemami Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, a także zamanifestowania empatii wobec nich oraz wyrażenia niezgody na różne formy dyskryminacji, których co dzień doświadczają. Każdy z nas ma takie samo prawo do życia, a także do aktywnego udziału w rzeczywistości społecznej, rodzinnej i zawodowej!!!

Życzymy wszystkim Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i ich bliskim, a także pracownikom instytucji wspierających osoby niepełnosprawne i członkom stowarzyszeń pracujących na rzecz osób niepełnosprawnych, dużo zdrowia, sił i wytrwałości w drodze do spełniania marzeń oraz głębokiej pogody ducha i wszelkiej pomyślności w życiu społecznym, rodzinnym oraz zawodowym.

Pragniemy, byście byli szczęśliwi, byście mogli spełniać swoje marzenia i realizować zamierzenia, jakie sobie wyznaczycie. Życzymy, abyście wiedzieli i czuli, że macie oparcie w drugim człowieku.

Pozdrawiamy Was serdecznie,

 

Pracownicy i Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Krośnie