Informujemy, iż w terminie od dnia 1 listopada 2021 roku można składać wnioski o przyznanie środków PFRON na dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ”. Termin ten dotyczy zajęć klubowych, które odbywać się będą przez pełen rok realizacyjny (12 miesięcy) tj. od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku.

Jest to program wsparcia osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie w WTZ zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji. Program „Zajęcia klubowe w WTZ” jest rozwiązaniem, które sprzyja aktywnemu wspomaganiu uczestników warsztatu terapii zajęciowej, którzy weszli na rynek pracy oraz osób niepełnosprawnych przed rozpoczęciem procesu rehabilitacji w warsztacie terapii zajęciowej.

Szczegółowe informacje dotyczące treści programu znajdują się na stronie https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-zajecia-klubowe-w-wtz/tresc-programu/

Wnioski o dofinansowanie instytucje uprawnione mogą składać w terminie do dnia 23 listopada 2021 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1.