5 maja przypada Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. To możliwość przypomnienia społeczeństwu, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną są takimi samymi ludźmi jak wszyscy- tak samo kochają, bawią się, płaczą, cierpią i walczą ze swoimi słabościami. Chcą się uczyć, pracować, poznawać świat choć często napotykają na bariery.

W tym dniu pracownicy PCPR Krosno wraz z Dyrektorem przypinając pomarańczowe wstążeczki, włączyli się w akcję promowania otwartości, empatii i zrozumienia dla odmiennych potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualną.