Uchwała Nr 85/2019 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie uchylenia uchwał własnych Zarządu Powiatu w sprawie określenia katalogów urządzeń usług objętych dofinansowaniem w ramach likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych ze środków finansowych PFRON.

Uchwała Nr 85/2019 - do pobrania