Zapraszamy na Spektakl Charytatywny, na rzecz niepełnosprawnych intelektualnie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Iwoniczu.