U W A G A !

OSTRZEGAMY PRZED OSZUSTWAMI!

 

W związku z informacjami o licznych oszustwach i osobach, które mogą podszywać się pod pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie, informujemy, że nasi pracownicy nie oferują możliwości zakupu skuterów czy innych sprzętów, nie wysyłają paczek za pobraniem oraz w trakcie wizyt w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych nie pobierają żadnych środków finansowych.

Ponadto informujemy, że pracownicy PCPR w Krośnie nigdy nie żądają przez telefon lub podczas wizji numeru PESEL czy danych z dowodu osobistego osoby niepełnosprawnej, gdyż takie dane posiadają w złożonych wnioskach o dofinansowanie.

 Prosimy o zgłaszanie do PCPR i na Policję sytuacji, w których podejrzewacie Państwo, że osoba podająca się za pracownika naszej instytucji nim nie jest.

Zachowanie czujności uchroni Państwa przed stratą mienia lub uniknięcia sytuacji obciążenia w postaci wzięcia kredytów.