W związku z opublikowaną w środkach masowego przekazu informacją o zorganizowanej zbiórce na remont mieszkania dla rodziny zastępczej z powiatu krośnieńskiego informujemy, że wpłat można dokonywać na rachunek bankowy: 41 1240 2311 1111 0000 3881 1070 z dopiskiem: środki na remont dla rodziny zastępczej.

Zgromadzone środki będą w całości przeznaczone na remont oraz wyposażenie domu rodzinnego. Rodzice biologiczni małoletnich dzieci nie żyją, a rodzinę zastępczą dla dwójki nastolatków 15 i 16 lat, stanowi 25 - letni brat. Obecnie z powodu trudnych warunków lokalowych rodzina zamieszkuje w domu swojej babci.