Informujemy, że dbając o bezpieczeństwo interesantów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, bezpośrednia obsługa interesantów od miesiąca czerwca 2020 roku odbywa się w godzinach od 07.45 do 15.15 z zapewnieniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

W trosce o zdrowie interesantów i pracowników PCPR w Krośnie w dalszym ciągu zachęcamy mieszkańców do załatwiania  spraw urzędowych za pośrednictwem usług elektronicznych. Prosimy o maksymalne wykorzystywanie  do kontaktu możliwości jakie daje poczta elektroniczna e-mail lub kontakt telefoniczny z pracownikami. Niezbędne druki i wzory pism urzędowych są dostępne na stronie internetowej: www.pcprkrosno.pl

W trakcie wizyty w PCPR w Krośnie prosimy o stosowanie się do następujących zasad i zastosowanie szczególnych środków ostrożności:

  • należy zakrywać usta i nos przy pomocy:  odzieży lub jej części, maski, maseczki lub kasku ochronnego oraz wskazane jest aby używać rękawiczek jednorazowych,
  • niezwłocznie po wejściu do budynku Starostwa należy zdezynfekować ręce płynem dezynfekującym, który dostępny jest przy wejściu,
  • prosimy o zachowanie odległości co najmniej 2 m od innych klientów i pracowników,
  • po wejściu do budynku (I piętro) pracownik odpowiedzialny za obsługę interesantów, skieruje Państwa do odpowiedniej komórki organizacyjnej, w której możliwe będzie załatwienie Państwa sprawy,
  • prosimy o stosowanie się do wszystkich wytycznych pracowników Urzędu,
  • do PCPR należy przychodzić w miarę możliwości bez osób towarzyszących, z wyłączeniem:

1) dziecka do ukończenia 13 roku życia;

2) osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;

3) osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;

4) osoby wymagającej pomocy tłumacza;     

5) innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.

  • interesanci z widocznymi objawami chorobowymi nie będą przyjmowani.

 

Obowiązują następujące zasady:

  1. Liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w PCPR będzie ograniczona.
  2. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba.
  3. Pracownicy prowadzący terapię, rozmowy i spotkania indywidualne, poradnictwo prawne, socjalne obsługują interesantów zgodnie z wytycznymi zawartymi w punkcie 3, po uprzednim telefonicznym ustaleniu daty i godziny spotkania.

 

Prosimy o szczególną ostrożność oraz wyrozumiałość dla podjętych  działań dotyczących obsługi klienta i organizacji pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie. Służą one zapewnieniu bezpieczeństwa interesantów  oraz pracowników samorządowych i mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się epidemii.