Aktualności

Życzenia z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

30 maja 2016 roku obchodzimy kolejny Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. W tym szczególnym dniu składamy wszystkim Rodzinom Zastępczym najserdeczniejsze podziękowania za trud wychowania drugiego człowieka. Wyrażamy również szczery podziw dla Państwa zaangażowania, empatii, odwagi i odpowiedzialności.  

Przyjęli Państwo pod swój dach obce dzieci dając, im poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji, a przede wszystkim miłość. Troszcząc się o swoich wychowanków przeżywają Państwo razem z nimi chwile radości i smutku, a każdy gest ciepłych, rodzicielskich uczuć pomaga tym młodym ludziom wejść w dorosłe życie i stać się mądrym, dobrym i życzliwym człowiekiem.

Życzymy Państwu wielu sił, cierpliwości i wytrwałości w pełnieniu tej jakże potrzebnej społecznie funkcji Rodziny Zastępczej, a Waszym dzieciom samych radosnych chwil i beztroskiego dzieciństwa.

 

Dyrektor oraz Pracownicy          

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Krośnie                           

MARSZ DLA ŻYCIA w Dukli

INFORMACJA

 

Informujemy, że w dniu 29 maja 2016 roku w Dukli odbędzie się MARSZ DLA ŻYCIA organizowany przez Klasztor OO. Bernardynów w Dukli. Marsz wyruszy z Sanktuarium św. Jana z Dukli po mszy świętej o godzinie 15.00 na dukielski rynek.

Marsz ma przypomnieć wszystkim ludziom, że fundamentem ładu społecznego jest szacunek dla życia. Marsz ma być również świętem rodzin i manifestacją w obronie życia poczętego.

W imieniu organizatorów zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w tej inicjatywie.

Informacja - 27 maja 2016 r.

INFORMACJA
Informujemy, że dzień 27 maja (piątek) 2016 r. jest dniem wolnym od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie za ekwiwalentnym odpracowaniem w sobotę 21 maja 2016 r.

Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2016 - informacja

INFORMACJA

 

Informujemy, że została wydłużona rekrutacja uczestników do udziału w ,,Programie korekcyjno – edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2016”.

Planowany do realizacji Program korekcyjno - edukacyjny zostanie przeprowadzony w grupie do 15 osób w cyklu 62 godzin zajęć indywidualnych i grupowych z chwilą zrekrutowania grupy docelowej (w budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie przy ulicy Bieszczadzkiej 1).

Podstawowym celem programu jest wprowadzenie zmian w zachowaniu i postawach osób stosujących przemoc w rodzinie, w kierunku zmniejszenia ryzyka dalszego występowania przemocy, zwiększenia poziomu samokontroli oraz rozwijania zdolności konstruktywnego współżycia w rodzinie.

Uczestnikami programu mogą być wyłącznie mieszkańcy Powiatu Krośnieńskiego:

1)      osoby skazane, odbywające karę pozbawienia wolności w zakładach karnych,

2)      osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, którym sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w programie korekcyjno - edukacyjnym,

3)      osoby, których rodzina została objęta procedurą Niebieskiej Karty, wskazane przez organy ścigania lub inne instytucje (miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej, komisje rozwiązywania problemów alkoholowych itp.),

4)      osoby, będące sprawcami przemocy w rodzinie, które uczestniczą w terapii uzależnienia
od alkoholu, pod warunkiem, że udział w programie korekcyjno-edukacyjnym stanowi uzupełnienie odbywanej terapii prowadzonej w zakładach opieki zdrowotnej,

5)      osoby zainteresowane, których uczestnictwo w programie wynika z osobistej decyzji,

6)      w ramach programu może być także podjęta praca z osobami, które nie zostały skazane, a skierowane są do udziału w programie przez pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów lub członków zespołów interdyscyplinarnych na terenie Powiatu Krośnieńskiego, którzy powzięli wiadomość o stosowaniu przemocy wobec osób najbliższych.

Uczestnictwa w programie odmawia się:

1)      osobom chorym psychicznie,

2)      uzależnionym od alkoholu i narkotyków,

3)      osobom z zaburzeniami emocjonalnymi i osobowości.

Zgłoszenia do programu przyjmowane są w PCPR w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1 - w terminie do 3 czerwca 2016 roku (I piętro, pokój 107 lub II piętro, pokój 220) w godz. 7:30 - 15:30, a także drogą elektroniczną e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING . Osoba do kontaktu - p. Joanna Wojewoda - nr tel. 13 43 75 766 lub 13 43 75 732.

 

Krosno, dnia 12.05.2016r.

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Krośnie
Agnieszka Zygarowicz

Towarzystwo Nasz Dom

Szanowni Państwo,

     Towarzystwo Nasz Dom postanowiło po raz kolejny rozdać pieniądze w ramach Funduszu im. Janusza Korczaka, w związku z czym ogłasza konkurs grantowy „Czas na Remont 2016”. Adresowany jest on do rodzinnych form opieki zastępczej i placówek opiekuńczo-wychowawczych. W ramach konkursu udzielamy wsparcia finansowego na realizację projektów remontowych i na doposażenie placówek.

     Więcej informacji oraz regulamin konkursu znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce "Fundusz Korczaka":
     http://towarzystwonaszdom.pl/konkurs-czas-na-remont/

     Szczegółowych informacji udziela koordynator konkursu p. Beata Rutkowska (502 666 941 lub JLIB_HTML_CLOAKING )

     Serdecznie zachęcamy do rozpowszechnienia informacji o konkursie wśród rodzin i dyrektorów placówek, pozostających pod opieką Państwa instytucji.

     Pozdrawiamy,
     Zespół Towarzystwa Nasz Dom