Aktualności

INFORMACJA - TURNUSY REHABILITACYJNE 2016

INFORMACJA - TURNUSY REHABILITACYJNE 2016

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie zgodnie z § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230 poz. 1694 z późn. zm.) ma obowiązek sprawdzić czy wybrany przez osobę niepełnosprawną organizator i ośrodek, w którym odbędzie się turnus, jest uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych z określonymi we wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami.

Biorąc pod uwagę powyższe, jak również duże zainteresowanie dofinansowaniem do turnusów rehabilitacyjnych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie prosi osoby niepełnosprawne o zwrócenie szczególnej uwagi w momencie wyboru turnusu, aby zarówno organizator turnusu rehabilitacyjnego, jak i ośrodek turnusowy posiadał uprawnienia do rehabilitowania Państwa dysfunkcji i schorzeń, które zaznaczył lekarz we wniosku o skierowanie na turnus rehabilitacyjny. W przypadku nieścisłości pomiędzy profilem leczniczym ośrodka i organizatora, a rodzajem schorzeń osoby niepełnosprawnej dofinansowanie nie zostanie wypłacone w 2016 roku. Nie będą respektowane żadne dodatkowe zaświadczenia lekarskie.

Wykaz organizatorów, ośrodków oraz rodzaje dysfunkcji i schorzeń jakie rehabilitują dane ośrodki znajdziecie Państwo pod adresem https://empatia.mpips.gov.pl/

 

Otwarte konkursy ofert na wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej

Otwarte konkursy ofert na wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej

Powiat Krośnieński zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej: "Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dorosłych mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie na 105 miejsc - w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku";

Powiat Krośnieński zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej: "Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie płci męskiej na 80 miejsc - w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku"

Treść ogłoszenia otwartych konkursów ofert

Uchwała powołanie komisji

Wyniki konkursu

Konkurs na: Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej, typu socjalizacyjnego dla 14 dziewcząt na terenie Powiatu Krośnieńskiego

Powiat krośnieński ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania pn. "Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej, typu socjalizacyjnego dla 14 dziewcząt na terenie Powiatu Krośnieńskiego w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2020

Treść konkursu

Uchwała powołanie komisji

Wyniki konkursu

KOLEJNE SPOTKANIE DLA OSÓB CHĘTNYCH DO UDZIAŁU W GRUPIE WSPARCIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH!!!!

KOLEJNE SPOTKANIE DLA OSÓB CHĘTNYCH DO UDZIAŁU W GRUPIE WSPARCIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH!!!!

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie uprzejmie informuje, że w dniu 11 września 2015 r.,  odbędzie się drugie spotkanie rodzin zastępczych zainteresowanych udziałem w Grupie Wsparcia dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Krośnieńskiego. Spotkanie odbędzie się o godzinie 1600 w pokoju nr 24 w Budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie (parter).

 

Przypominamy

Czym jest grupa wsparcia?

Grupa wsparcia jest to grupa samopomocowa, którą tworzą osoby przeżywające podobne trudności i osoby pełniące podobną rolę – w tym wypadku funkcję rodziny zastępczej. Grupa wsparcia ma być prowadzona jest przez pracowników Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Krośnie w oparciu o program obejmujący bloki tematyczne stworzone na podstawie potrzeb i oczekiwań uczestników. Treści programowe będą ustalane, modyfikowane i dostosowywane do potrzeb uczestników.

Docelowo grupa taka ma być prowadzona przez samych jej uczestników, którzy w obecności  np. pedagoga czy psychologa  dzielą się swoimi doświadczeniami, emocjami i przeżyciami.

 

Cele grupy:

·         dzielenie się doświadczeniem własnym w pokonywaniu problemów,

·         udzielanie sobie wsparcia emocjonalnego, 

·         zwalczanie własnych bezradności wobec istniejących problemów,

·         wzajemne budowanie siły, nadziei i poczucia wartości wśród uczestników,

·         wymiana praktycznych informacji(np. na temat sposobów radzenia sobie z trudnościami),

·         pogłębianie wglądu i zrozumienia u uczestników oraz szukania wspólnymi siłami rozwiązań,

·         minimalizowanie poczucia osamotnienia w problemach,

·         poprawa samopoczucia,

·         podnoszenie aspektów poczucia własnej wartości,

·         zwiększenie wiedzy na temat dziecka z doświadczeniem traumy,

·         podwyższenie kompetencji w rozwiązywaniu problemów dzieci w rodzinie zastępczej,

·         wsparcie w budowaniu dla dziecka nowej rzeczywistości rodzinnej,

·         rozwinięcie umiejętności rozumienia dzieci z ich perspektywy emocji i doświadczeń.

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM JUŻ DZIŚ !!!

ZAPROSZENIE

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM JUŻ DZIŚ !!!

 

Jeżeli jesteś osobą pełnoletnią, chętną do pomocy, dysponującą wolnym czasem i chciałbyś zrobić coś dobrego - zapraszamy do PCPR w Krośnie! 

Organizujemy wolontariat dla wychowanków rodzin zastępczych, który da Ci doświadczenie życiowe i  zawodowe w zakresie pomocy pedagogicznej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie pełniące funkcję Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Krośnieńskim, ma pod swoją opieką 89 rodzin zastępczych, w których wychowuje się 152 dzieci. Większość z tych dzieci jest w wieku szkolnym, wymagających pomocy w nauce. Rodziny zastępcze, szczególnie wielodzietne, nie są w stanie poświecić każdemu z dzieci tyle czasu i uwagi, ile faktycznie potrzebują ze względu na realizowaną naukę w różnych klasach, ale co najważniejsze ze względu na deficyty, choroby, dysfunkcje i zaległości tych dzieci. Wychowankowie rodzin zastępczych pochodzą ze środowisk, w których nikt nie dbał o wiele sfer rozwoju dziecka, a również o to, by codziennie odrobić z dzieckiem zadanie, przypilnować tego, co ma się nauczyć na następny dzień. Wychowankowie mają bagaż dużych zaległości szkolnych, przez co przeżywają duży stres. Sama rodzina nie jest w stanie pomóc wszystkim swoim podopiecznym, dlatego potrzebujemy osób odpowiedzialnych, z  talentem pedagogicznym, wiedzą oraz umiejętnościami w przekazywaniu wiedzy z każdego przedmiotu.

Zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie pełniącego funkcję Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Krośnieńskim mieszczącego się przy ulicy Bieszczadzkiej 1 w Krośnie, w godzinach pracy tj. od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku. W sprawie wolontariatu można też dzwonić pod numerami telefonów: 13 43 75 732, 13 43 75 727, 13 43 75  766 lub wysłać email: JLIB_HTML_CLOAKING

 

ZAPRASZAMY!!!

Informujemy, że obecnie 4 rodziny zastępcze zgłosiło zapotrzebowanie na pomoc wolontariusza. W rodzinach tych przebywa:

1) cztery dziewczynki, w wieku:14, 10, 7, 5

2) rodzeństwo tj. dwie dziewczynki w wieku 10 i 9 lat oraz chłopiec w wieku 8 lat

3) rodzeństwo tj, dziewczynka 8 lat oraz trzech chłopców w wieku: 15, 13, 11 lat.

4) roczna i 7 -letnia dziewczynka, chłopcy w wieku 3 miesięcy. 4 i 7 lat.

Rodziny te liczą na wsparcie szczególnie w nauce tych dzieci (matematyka, angielski), spędzaniu czasu wolnego, oraz zwykłych rozmów i zabaw.