Aktualności

DARMOWA MAMMOGRAFIA

Mammobus w Twojej miejscowości!

DARMOWA MAMMOGRAFIA

Mammografiatrwa jedynie kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich – dwóch projekcji każdej piersi. Pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guzków oraz innych nieprawidłowości w piersi) w bardzo wczesnym etapie rozwoju – wtedy, kiedy nie są one wyczuwalne przez kobietę lub lekarza, co bardzo istotnie zwiększa szansę wyleczenia.

„Mimo, iż mammografia to najskuteczniejsza metoda profilaktyki raka piersi, nadal mniej niż połowa kobiet poddała się bezpłatnemu badaniu w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi – mówi dr Małgorzata Cymerman z LUX MED Diagnostyka - Zachęcamy panie do profilaktyki związanej z rakiem piersi, gdyż jest to najczęściej występujący nowotwór złośliwy wśród Polek.”

LUX MED Diagnostyka zaprasza panie na bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie, które odbędą się:

DUKLA – 22 czerwca 2016 przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, ul. Armii Krajowej 1A

BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA DLA PAŃ W WIEKU:

·         50 – 69 lat

Badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi jest bezpłatne, refundowane kobietom co 2 lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia (lub co 12 miesięcy dla kobiet, które w ramach realizacji Programu otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie). NIE JEST WYMAGANE SKIEROWANIE LEKARSKIE.

·         40 – 49 oraz 70 – 75 lat

Badania wykonywane są w ramach Projektu  „Poprawa dostępności i jakości usług medycznych w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi” współfinansowanego z funduszy EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.  WYMAGANE jest SKIEROWANIE LEKARSKIE od lekarza dowolnej specjalizacji. Więcej Informacji o badaniach oraz wzór skierowania na stronie: www.fundusze.mammo.pl

Na badania w ramach obu programów prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 2 444 lub na http://www.mammo.pl/formularz

Call Center czynne jest od PONIEDZIAŁKU do SOBOTY.

Życzenia z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

30 maja 2016 roku obchodzimy kolejny Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. W tym szczególnym dniu składamy wszystkim Rodzinom Zastępczym najserdeczniejsze podziękowania za trud wychowania drugiego człowieka. Wyrażamy również szczery podziw dla Państwa zaangażowania, empatii, odwagi i odpowiedzialności.  

Przyjęli Państwo pod swój dach obce dzieci dając, im poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji, a przede wszystkim miłość. Troszcząc się o swoich wychowanków przeżywają Państwo razem z nimi chwile radości i smutku, a każdy gest ciepłych, rodzicielskich uczuć pomaga tym młodym ludziom wejść w dorosłe życie i stać się mądrym, dobrym i życzliwym człowiekiem.

Życzymy Państwu wielu sił, cierpliwości i wytrwałości w pełnieniu tej jakże potrzebnej społecznie funkcji Rodziny Zastępczej, a Waszym dzieciom samych radosnych chwil i beztroskiego dzieciństwa.

 

Dyrektor oraz Pracownicy          

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Krośnie                           

MARSZ DLA ŻYCIA w Dukli

INFORMACJA

 

Informujemy, że w dniu 29 maja 2016 roku w Dukli odbędzie się MARSZ DLA ŻYCIA organizowany przez Klasztor OO. Bernardynów w Dukli. Marsz wyruszy z Sanktuarium św. Jana z Dukli po mszy świętej o godzinie 15.00 na dukielski rynek.

Marsz ma przypomnieć wszystkim ludziom, że fundamentem ładu społecznego jest szacunek dla życia. Marsz ma być również świętem rodzin i manifestacją w obronie życia poczętego.

W imieniu organizatorów zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w tej inicjatywie.

Informacja - 27 maja 2016 r.

INFORMACJA
Informujemy, że dzień 27 maja (piątek) 2016 r. jest dniem wolnym od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie za ekwiwalentnym odpracowaniem w sobotę 21 maja 2016 r.

Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2016 - informacja

INFORMACJA

 

Informujemy, że została wydłużona rekrutacja uczestników do udziału w ,,Programie korekcyjno – edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2016”.

Planowany do realizacji Program korekcyjno - edukacyjny zostanie przeprowadzony w grupie do 15 osób w cyklu 62 godzin zajęć indywidualnych i grupowych z chwilą zrekrutowania grupy docelowej (w budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie przy ulicy Bieszczadzkiej 1).

Podstawowym celem programu jest wprowadzenie zmian w zachowaniu i postawach osób stosujących przemoc w rodzinie, w kierunku zmniejszenia ryzyka dalszego występowania przemocy, zwiększenia poziomu samokontroli oraz rozwijania zdolności konstruktywnego współżycia w rodzinie.

Uczestnikami programu mogą być wyłącznie mieszkańcy Powiatu Krośnieńskiego:

1)      osoby skazane, odbywające karę pozbawienia wolności w zakładach karnych,

2)      osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, którym sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w programie korekcyjno - edukacyjnym,

3)      osoby, których rodzina została objęta procedurą Niebieskiej Karty, wskazane przez organy ścigania lub inne instytucje (miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej, komisje rozwiązywania problemów alkoholowych itp.),

4)      osoby, będące sprawcami przemocy w rodzinie, które uczestniczą w terapii uzależnienia
od alkoholu, pod warunkiem, że udział w programie korekcyjno-edukacyjnym stanowi uzupełnienie odbywanej terapii prowadzonej w zakładach opieki zdrowotnej,

5)      osoby zainteresowane, których uczestnictwo w programie wynika z osobistej decyzji,

6)      w ramach programu może być także podjęta praca z osobami, które nie zostały skazane, a skierowane są do udziału w programie przez pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów lub członków zespołów interdyscyplinarnych na terenie Powiatu Krośnieńskiego, którzy powzięli wiadomość o stosowaniu przemocy wobec osób najbliższych.

Uczestnictwa w programie odmawia się:

1)      osobom chorym psychicznie,

2)      uzależnionym od alkoholu i narkotyków,

3)      osobom z zaburzeniami emocjonalnymi i osobowości.

Zgłoszenia do programu przyjmowane są w PCPR w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1 - w terminie do 3 czerwca 2016 roku (I piętro, pokój 107 lub II piętro, pokój 220) w godz. 7:30 - 15:30, a także drogą elektroniczną e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING . Osoba do kontaktu - p. Joanna Wojewoda - nr tel. 13 43 75 766 lub 13 43 75 732.

 

Krosno, dnia 12.05.2016r.

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Krośnie
Agnieszka Zygarowicz