Aktualności

Towarzystwo Nasz Dom

Szanowni Państwo,

     Towarzystwo Nasz Dom postanowiło po raz kolejny rozdać pieniądze w ramach Funduszu im. Janusza Korczaka, w związku z czym ogłasza konkurs grantowy „Czas na Remont 2016”. Adresowany jest on do rodzinnych form opieki zastępczej i placówek opiekuńczo-wychowawczych. W ramach konkursu udzielamy wsparcia finansowego na realizację projektów remontowych i na doposażenie placówek.

     Więcej informacji oraz regulamin konkursu znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce "Fundusz Korczaka":
     http://towarzystwonaszdom.pl/konkurs-czas-na-remont/

     Szczegółowych informacji udziela koordynator konkursu p. Beata Rutkowska (502 666 941 lub JLIB_HTML_CLOAKING )

     Serdecznie zachęcamy do rozpowszechnienia informacji o konkursie wśród rodzin i dyrektorów placówek, pozostających pod opieką Państwa instytucji.

     Pozdrawiamy,
     Zespół Towarzystwa Nasz Dom

OSTRZEŻENIE!!! - program 500 plus

OSTRZEŻENIE!!!

W związku z próbami wyłudzenia pieniędzy od osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze przypominamy, że JEDYNYMI stronami internetowymi z autoryzowanymi przez stronę rządową informacjami o programie „RODZINA 500 PLUS” są strony:

·        Rodzina500plus.gov.pl

·        Obywatel.gov.pl

·        Oficjalne strony ministerstw

Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego jest BEZPŁATNY.

 

 

Nabór ofert na wykonywanie zadań inspektora nadzoru budowlanego

Nabór ofert na wykonywanie zadań inspektora nadzoru budowlanego

                                       przy realizacji zadania     

 

„Likwidacja barier architektonicznych dla osób  niepełnosprawnych”

           

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie ogłasza nabór ofert na wykonywanie zadań inspektora nadzoru budowlanego dla osób prawnych i fizycznych w celu realizacji zadania pn. „Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych”,

Oferty należy składać w siedzibie PCPR pokój nr 107 od 05.04.2016r. do dnia 20.04.2016r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na pełnienie funkcji  inspektora nadzoru budowlanego”.

Pobierz pełną treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie programu korekcyjno - edukacyjnego

ZAPYTANIE OFERTOWE

na przeprowadzenie programu korekcyjno - edukacyjnego

dla osób stosujących przemoc w rodzinie w 2016 roku

POBIERZ TREŚĆ ZAPYTANIA

Informujemy, że na zapytanie ofertowe z dnia 8 marca 2016 roku

Informacja

Informujemy, że na zapytanie ofertowe z dnia 8 marca 2016 roku, dotyczące
przeprowadzenia programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc
w rodzinie w 2016 roku  nie wpłynęła żadna oferta.