Aktualności

Oświadczenie

O ś w i a d c z e n i e

Oświadczam, że artykuł pod tytułem: „Sąd rozpatrzy apelację w sprawie sierot z Daliowej” z dnia 9 września 2015r. zamieszczony na łamach gazety „Super Nowości” oraz na stronie internetowej supernowosci24.pl, w którym dziennikarka Pani Wioletta Zuzak użyła słów jakobym ja, jako dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie wyraziła się, że cyt: „Rodzina okazała się niewydolna wychowawczo”, jest nieprawdziwy!!

W dniu 8 września 2015r. podczas rozmowy z Panią Zuzak, która poprosiła bym skomentowała jaki wyrok podejmą sędziowie w sprawie dzieci z Daliowej oświadczyłam jej, że nie mam takich kompetencji i, że mam nadzieję, że sąd podejmie decyzję uwzględniając dobro dzieci oraz, że wszyscy do tej decyzji się zastosujemy. Nasza bardzo krótka rozmowa nie zawierała innych treści (świadkiem jest inny pracownik PCPR), więc mocno się zdziwiłam, gdy dzień później tj. 09.09.2015r. dowiedziałam się, iż opowiadałam tej Pani jakoby rodzina była niewydolna wychowawczo. To jak funkcjonuje dana rodzina zastępcza jest objęte ochroną, a wszelkie wnioski PCPR jako Organizator Rodzinnej Opieki Zastępczej na danym terenie zobowiązany jest udzielać sądowi rodzinnemu a nie dziennikarzom.

Uwzględniając powyższe, stanowczo odcinam się od treści zamieszczonych w wymienionym artykule i ubolewam, że niektórzy dziennikarze w pogoni za sensacją mogą wykonywać nierzetelnie pracę, którą im ktoś powierza.

 

                                                       Agnieszka Zygarowicz

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Krośnie

Ogłoszenie o wyborze oferty na przeprowadzenie warsztatów psychologicznych dla 9 Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu systemowego „Program aktywizacji społecznej w Powiecie Krośnieńskim”

OGŁOSZENIE

O wyborze oferty na przeprowadzenie warsztatów psychologicznych dla 9 Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu systemowego „Program aktywizacji społecznej w Powiecie Krośnieńskim”

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie informuje, że w ramach przeprowadzonego postępowania ofertowego na przeprowadzenie warsztatów psychologicznych dla 9 osób niepełnosprawnych do realizacji wybrana została oferta przedłożona przez Panią Gabrielę Ziembicką.

Cena brutto za przeprowadzenie warsztatów aktywnego poszukiwania pracy wyniesie 1 100,00 zł.

Ogłoszenie o wyborze oferty na przeprowadzenie warsztatów aktywnego poszukiwania pracy dla 4 Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu systemowego „Program aktywizacji społecznej w Powiecie Krośnieńskim”

OGŁOSZENIE

O wyborze oferty na przeprowadzenie warsztatów aktywnego poszukiwania pracy dla 4 Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu systemowego „Program aktywizacji społecznej w Powiecie Krośnieńskim”

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie informuje, że w ramach przeprowadzonego postępowania ofertowego na przeprowadzenie warsztatów aktywnego poszukiwania pracy dla 4 osób niepełnosprawnych do realizacji wybrana została oferta przedłożona przez Panią Dagmarę Szajna.

Cena brutto za przeprowadzenie warsztatów aktywnego poszukiwania pracy wyniesie 1 200,00 zł.

INFORMACJA – AKTYWNY SAMORZĄD WAŻNE!

INFORMACJA – AKTYWNY SAMORZĄD

WAŻNE!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że termin przyjmowania wniosków w Module I został skrócony i upływa w dniu 30 sierpnia 2014 r.

Po dniu 30 sierpnia mogą być przyjęte jedynie te wnioski, wobec których Realizator programu podejmie decyzję o przywróceniu terminu na złożenie wniosku.

Ubiegając się o przywrócenie terminu, Wnioskodawca zobowiązany jest opisać i udokumentować przyczyny uchybienia terminu.

Przyjmowanie wniosków do programu Moduł II– pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, następuje w trybie ciągłym do dnia 30 września 2014 r.

Przedlużenie terminu do 21 05 2014

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie przedłuża termin do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów psychologicznych do dnia 21 maja 2014 r.