Aktualności

Ogłoszenie o wyborze oferty na przeprowadzenie warsztatów psychologicznych dla 9 Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu systemowego „Program aktywizacji społecznej w Powiecie Krośnieńskim”

OGŁOSZENIE

O wyborze oferty na przeprowadzenie warsztatów psychologicznych dla 9 Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu systemowego „Program aktywizacji społecznej w Powiecie Krośnieńskim”

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie informuje, że w ramach przeprowadzonego postępowania ofertowego na przeprowadzenie warsztatów psychologicznych dla 9 osób niepełnosprawnych do realizacji wybrana została oferta przedłożona przez Panią Gabrielę Ziembicką.

Cena brutto za przeprowadzenie warsztatów aktywnego poszukiwania pracy wyniesie 1 100,00 zł.

Ogłoszenie o wyborze oferty na przeprowadzenie warsztatów aktywnego poszukiwania pracy dla 4 Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu systemowego „Program aktywizacji społecznej w Powiecie Krośnieńskim”

OGŁOSZENIE

O wyborze oferty na przeprowadzenie warsztatów aktywnego poszukiwania pracy dla 4 Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu systemowego „Program aktywizacji społecznej w Powiecie Krośnieńskim”

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie informuje, że w ramach przeprowadzonego postępowania ofertowego na przeprowadzenie warsztatów aktywnego poszukiwania pracy dla 4 osób niepełnosprawnych do realizacji wybrana została oferta przedłożona przez Panią Dagmarę Szajna.

Cena brutto za przeprowadzenie warsztatów aktywnego poszukiwania pracy wyniesie 1 200,00 zł.

INFORMACJA – AKTYWNY SAMORZĄD WAŻNE!

INFORMACJA – AKTYWNY SAMORZĄD

WAŻNE!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że termin przyjmowania wniosków w Module I został skrócony i upływa w dniu 30 sierpnia 2014 r.

Po dniu 30 sierpnia mogą być przyjęte jedynie te wnioski, wobec których Realizator programu podejmie decyzję o przywróceniu terminu na złożenie wniosku.

Ubiegając się o przywrócenie terminu, Wnioskodawca zobowiązany jest opisać i udokumentować przyczyny uchybienia terminu.

Przyjmowanie wniosków do programu Moduł II– pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, następuje w trybie ciągłym do dnia 30 września 2014 r.

Przedlużenie terminu do 21 05 2014

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie przedłuża termin do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów psychologicznych do dnia 21 maja 2014 r.

Rekrutacja przedłużona do 14 kwietnia 2014 r.

Rekrutacja do projektu odbywa się w sposób ciągły. Zapraszamy