Aktualności

II akcja dla osób potrzebujących w okresie wakacyjnym RATUJEMY=DAJEMY

Program "II akcji dla osób potrzebujących w okresie wakacyjnym RATUJEMY=DAJEMY"

akcja zostanie przeprowadzona w dniu 5 sierpnia 2017 r. (sobota) na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie

Patronat na akcją:

Prezydent Miasta Krosna

Starosta Powiatu Krośnieńskiego

Komendant Miejski Policji w Krośnie

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie

Prezesa Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Krośnie

 

 • Rejestracja krwiodawców od. godz. 900 do 1300
 • (pobór krwi od wszystkich zarejestrowanych dawców do godz. 1530)
 • 1000 powitanie uczestników sponsorów, zaproszonych gości i kluby HDK.
 • 1015 Komenda Miejska Policji (bezpieczeństwo podczas przewożenia dzieci, rola pasów bezpieczeństwa, noszenie emblematów odblaskowych, bezpieczeństwo nawakacjach, prezentacja samochodu policyjnego oraz sprzętu (prowadzi KM Policji).
 • 1045 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie - prezentacja urządzenia pod nazwą „symulator dachowania samochodu”, a następnie alkogogli (prowadzi WORD).
 • 1145 dziecięcy tor przeszkód (domek, hydronetka, nalewak wody)
 • 1230 Maltańska Służba Medyczna pokaz ratownictwa medycznego, udzielanie pierwszej pomocy medycznej
 • 1245 JRG pokaz Grupy Ratownictwa Wysokościowego
 • 1330 pokaz ratownictwa drogowego i technicznego (cięcie samochodu), pomoc poszkodowanemu wraz z Maltańską Służbą Medyczną.
 • Rejestracja Dawców Komórek Macierzystych (DKMS) przez cały czas trwania akcji
 • Przez cały czas będzie można zapoznać się ze sprzętem i samochodami pożarniczymi będącymi na wyposażeniu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, prezentacja samochodów, kładów pożarniczych i innego sprzętu którym dysponuje Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie
 • Przez cały czas trwania akcji będzie można znakować rowery prowadzi Stowarzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa w Krośnie
 • 1530 zakończenie akcji

 

                                                                       zapraszamy

                                               Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK

                                   przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

                                                                       w Krośnie

Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia warsztatów

Zapytanie ofertowe

na usługę przeprowadzenia warsztatów: „Szkoła dla Rodziców i W ychowawców”i „Trening Zastępowania Agresji (ART)”

POBIERZ TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Przyszłość bez przemocy

I N F O R M A C J A

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie od 1 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. realizuje projekt pn. ,,Przyszłość bez przemocy”, na który pozyskało środki finansowe w ramach ogłoszonego konkursu przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

W ramach projektu pn. ,,Przyszłość bez przemocy” będą realizowane następujące zadania:

1)      zorganizowanie konferencji dla przedstawili służb zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie oraz dla mieszkańców Powiatu Krośnieńskiego.

2)      zorganizowanie dwudniowego wyjazdu szkoleniowego do Rymanowa Zdroju dla dzieci z rodzin dotkniętych przemocą. Na wyjeździe będą przeprowadzone warsztaty z elementami treningu zastępowania agresji ART.

3)      przeprowadzenie warsztatów z rodzicami pn. „Szkoła dla rodziców i wychowawców”, które będą obejmować 10 spotkań po 3 godziny.

4)      przygotowanie ulotek dla rodziców w zakresie konstruktywnych sposobów radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci, a dla dzieci w zakresie konstruktywnych sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami. W ulotkach znajdą się też informacje, gdzie szukać pomocy w sytuacji przemocy w rodzinie.

W związku z powyższym szukamy chętnych z terenu Powiatu Krośnieńskiego do uczestnictwa w w/w zadaniach. Do projektu może zgłosić się 20 dzieci z rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie oraz 13 osób dorosłych - rodziców, w których rodzinach występuje przemoc.

W sprawie uczestnictwa w projekcie prosimy kontaktować się z p. Barbarą Kielską - Bardanaszwili lub p. Joanną Wojewodą pod numerami tel. 13 43 75 766; 13 43 75 732.

 

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Krośnie

Agnieszka Zygarowicz

Krosno, dnia 2 czerwca 2017 r.

Zostań rodzicem zastępczym. - do końca lipca 2017 r.

UWAGA: do końca lipca 2017 roku trwa nabór dla kandydatów na rodziców zastępczych. Osoby chętne proszone są o kontakt z Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

 

INFORMUJEMY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w  Krośnie pełniące funkcję Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Krośnieńskimposzukuje kandydatów na: rodziny zastępcze niezawodowe, rodziny zastępcze zawodowe, rodziny zastępcze zawodowe o charakterze pogotowia rodzinnego i rodziny zastępcze zawodowe specjalistyczne

 

Zostań rodzicem zastępczym!!!

Chcesz pomagać dzieciom skrzywdzonym przez los?

                                                                          

Jeżeli TAKto przyjdź do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie
na rozmowę wstępną, na której dowiesz się jakie warunki musisz spełnić, by stać się rodzicem zastępczym.

 

Jeżeli spełnisz określone przepisami wymagania zaprosimy Cię na szkolenie,
które uzupełni Twoją wiedzę z zakresu rodzicielstwa zastępczego, rozwieje Twoje obawy i wątpliwości.

 

Decyzję o tym czy zostaniesz rodziną zastępczą podejmiesz po szkoleniu, a także po rozmowie ze specjalistami i doświadczonymi rodzinami zastępczymi.

Będziemy Ci towarzyszyć na każdym etapie i udzielać wsparcia i wskazówek!

Zapraszamy mieszkańców Powiatu Krośnieńskiego!

 

Dane kontaktowe:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie

ul. Bieszczadzka 1

38-400 Krosno

Telefon  i fax 13 34 75 732 i 13 43 75 766

Wydłużenie terminu

UWAGA!

WYDŁUŻONO TERMIN ZGŁASZANIA SIĘ OSÓB CHĘTNYCH DO UCZESTNICTWA W PROGRAMIE ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO - EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Pobierz treść informacji