Staż na stanowisku kosmetyczki

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie zaprasza chętnych pracodawców do zorganizowania czteromiesięcznego stażu na stanowisku kosmetyczki. Szczegóły pod numerem telefonu 13 43 75 734

ogłoszenie

OGŁOSZENIE

 

O wyborze oferty na przeprowadzenie warsztatów psychologicznych dla 23 osób niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu systemowego „Program aktywizacji społecznej w Powiecie Krośnieńskim”

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie informuje, że w ramach przeprowadzonego postępowania ofertowego na przeprowadzenie warsztatów psychologicznych dla 23 osób niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu systemowego „Program aktywizacji społecznej w Powiecie Krośnieńskim” do realizacji wybrana została oferta przedłożona przezGabinet Psychoterapii i Rozwoju Osobistego w Jarosławiu.

Cena brutto za przeprowadzenie warsztatów wyniosła 3 620, 00 zł.

INFORMACJA – AKTYWNY SAMORZĄD WAŻNE!

INFORMACJA – AKTYWNY SAMORZĄD

WAŻNE!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że termin przyjmowania wniosków w Module I został skrócony i upływa w dniu 30 sierpnia 2014 r.

Po dniu 30 sierpnia mogą być przyjęte jedynie te wnioski, wobec których Realizator programu podejmie decyzję o przywróceniu terminu na złożenie wniosku.

Ubiegając się o przywrócenie terminu, Wnioskodawca zobowiązany jest opisać i udokumentować przyczyny uchybienia terminu.

Przyjmowanie wniosków do programu Moduł II– pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, następuje w trybie ciągłym do dnia 30 września 2014 r.

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów psychologicznych dla 23 osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów psychologicznych dla 23 osób niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu systemowego „Program aktywizacji społecznej w Powiecie Krośnieńskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

zapytanie ofertowe

druk oferty

OGŁOSZENIE - o wyborze oferty

OGŁOSZENIE

O wyborze oferty na przeprowadzenie warsztatów aktywnego poszukiwania pracy dla 20 osób niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu systemowego „Program aktywizacji społecznej w Powiecie Krośnieńskim”

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie informuje, że w ramach przeprowadzonego postępowania ofertowego na przeprowadzenie warsztatów aktywnego poszukiwania pracy dla 20 osób niepełnosprawnych do realizacji wybrana została oferta przedłożona przez Panią Dagmarę Szajna.

Cena brutto za przeprowadzenie warsztatów aktywnego poszukiwania pracy wyniesie 2 300,00 zł.