Aktualności

Otwarty Konkurs Ofert w 2017 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań z zakresu rehabilitacji społecznej zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.

Pobierz Pliki:

Uchwała 1 strona

Uchwała 2 strona

Uchwała 3 strona

Uchwała 4 strona

Uchwała 5 strona

Uchwała 6 strona

Uchwała 7 strona

Uchwała 8 strona

INFORMACJA - AKTYWNY SAMORZĄD 2017

INFORMACJA - AKTYWNY SAMORZĄD 2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie informuje, że rusza program „Aktywny Samorząd” 2017 rok, finansowany ze środków PFRON.

W programie w 2017 roku przewidziane są następujące formy:

Moduł I:

  • Obszar A Zadanie 1- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  • Obszar A Zadanie 2 -  pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,       
  • Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  • Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
  • Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
  • Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne
    (co najmniej na III poziomie jakości),
  • Obszar D– pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

 Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji
w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/ wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Szczegółowe informacje dotyczące kierunków działań i warunków brzegowych programu „Aktywny Samorząd” dostępne są na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl.

Aktualne wzory wniosków wraz z załącznikami dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1 (pokój 130) oraz na stronie internetowej www.pcprkrosno.pl w zakładce PFRON/Aktywny Samorząd.

Terminy przyjmowania wniosków:

Moduł I: 13.03 – 30.08.2017r.

Moduł II: 13.03 – 30.03.2017r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017)

01.09 – 10.10.2017r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018)

Nabór ofert na stanowisko superwizora

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej w Krośnie

ogłasza nabór ofert

na S U P E R W I Z O R A

Więcej szczegółów w dokumencie do pobrania: Pobierz treść ogłoszenia

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie w 2017 roku

Pobierz treść informacji na temat programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w 2017 roku.

Zmiana godzin pracy Starostwa Powiatowego w Krośnie

Zmiana godzin pracy Starostwa Powiatowego w Krośnie od 1 stycznia 2017 r. nie dotyczy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie